Wie zijn wij

De Stuurgroep:

Het RPE kent een open en platte structuur met een stuurgroep die bestaat uit vrijwilligers uit WMO-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Sinds 2017 is het RPE een stichting. Leden uit de stuurgroep zitten in het bestuur van de stichting.

Betaalde coördinatoren zorgen voor de professionele opzet, begeleiding en rapportage van de thema’s.

In de stuurgroep zitten:

Peter Eggen
Ton van Hout
Jos Kersten

José Laheij
Tjeu Verstappen

Adviseur Stuurgroep; Ervaringsdeskundige; lid WMO Denktank
Penningmeester RPE; Lid adviescommissie JMG; lid cliëntenraad Participatiewet
Adviseur Stuurgroep; Directeur Zelfregiecentrum Nijmegen; lid adviescommissie  JMG Nijmegen
voorzitter stuurgroep RPE; Landelijk bestuurslid KansPlus; 06-48281501
Lid adviescommissie JMG Nijmegen, Bestuurslid Kansplus Nijmegen en omstreken.

Ontstaan Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid:

Het RPE ontstond in 2013 vanuit een burgerinitiatief door leden van cliëntenraden in de regio Nijmegen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de verschuiving van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten per 1 januari 2015 (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet). Het RPE kent een open, platte structuur met een stuurgroep die bestaat uit vrijwilligers uit Wmo-adviesraden, landelijke en regionale belangenorganisaties en cliëntenraden. Het bestuur laat zich extern adviseren door de directie van Zelfregiecentrum Nijmegen en een lid van de cliëntenraad van een grote zorginstelling.

José Laheij

Peter Eggen

Jos Kersten

Ton van Hout

Tjeu Verstappen