Werkwijze

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een actieve deelname van mensen met ervaringskennis rond een bepaald thema, samen met professionals/belangenorganisaties en beleidsmakers voor wie het thema van belang is. Zowel bij de keuze van het thema, de wijze waarop ervaringskennis wordt opgehaald, de verwerking in rapportages als het breed delen van de opbrengst. 

Het ophalen van ervaringskennis wordt uitgevoerd door professionals die bekend zijn bij de doelgroep en  het thema. 

De afgelopen jaren hebben we ervaringskennis opgehaald en gedeeld met betrokkenen  rond de volgende thema’s: 

  • het keukentafelgesprek 
  • dagbesteding GGZ
  • mobiliteit en vervoer
  • cliënten met een meervoudige beperking 
  • jongeren met zorg en begeleiding 
  • vroegsignalering in het voortgezet onderwijs
  • wat hebben mensen met een licht verstandelijke beperking nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?