Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen in het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag

Dit is het verslag van de Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen in het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag. In opdracht van Zonmw hebben we twee verkenningen gedaan: een verkenning naar de inzet en bijdragen van cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen in alle projecten die onder het Actieprogramma vallen. En een verkenning van 36 kleinschalige projecten die zijn geïnitieerd door ervaringsdeskundigen .

Het volledige verslag met de bevindingen is hier te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *