Privacybeleid

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor: het verzenden van (nieuws)berichten, het organiseren van activiteiten en uitnodigingen voor bijeenkomsten; en het delen van persoonsgegevens met dienstverlenende derden zoals web- en emailbeheerder en post verzending.

Iedereen die een donatie doet, deelneemt aan een activiteit van de stichting of uit een andere betrokkenheid persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, wordt verondersteld in te stemmen met de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens door de stiching; dit met in acht name van dit Privacy beleid.

Waar en hoelang worden de door u verstrekte gegevens bewaard?

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het leveren van onze diensten:
Persoonlijke gegevens:

 • Fam. / mevr. / dhr.
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Naam
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS

De website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen. Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit van het RPE maken we gebruik van Google Forms.

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.
Hiervoor hebben wij overeenkomsten gesloten met de website- en emailbeheerder en verwerkers van persoonsgegevens. De bestuursleden maken bij het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens voor doeleinden, zoals eerder genoemd, via beveiligde computers met een password.

Het versturen van e-mail berichten
Als er een bericht wordt verstuurd aan meerdere e-mailadressen gebeurt dit altijd in BCC.

Het plaatsen van foto’s op de website en in nieuwsberichten
Wanneer er nieuwe foto’s geplaatst worden waarop u duidelijk herkenbaar bent vragen wij voorafgaande aan plaatsing mondelinge of schriftelijk toestemming.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

U kunt altijd een bij voorkeur schriftelijk verzoek indienen voor inzage van uw gegevens. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons bij voorkeur schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. U kunt toestemming om gegevens te verwerken te allen tijde intrekken en ons verzoeken om ze te (laten) verwijderen.

Onze contactgegevens

Postadres:
St. Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen

Email: rpe.regionijmegen@gmail.com

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze verklaring is van toepassing vanaf 29 juli 2019.