Onderzoek naar de impact van Corona op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen, AMPHI, Radboudumc, MEE Gelderse Poort, Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD Gelderland-Midden en GGD Gelderland-Zuid gaan in november een onderzoek doen naar de impact van corona op mensen met een lichtverstandelijke beperking of laaggeletterden.Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten. Hiervoor wordt gekeken naar:

– In hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd;
– De impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

Doe mee!
In november kan de vragenlijst voor het eerst ingevuld worden! We zijn hiervoor opzoek naar zoveel mogelijk organisaties die willen bijdragen aan het onderzoek door bijvoorbeeld de vragenlijst onder hun cliënten uit te zetten. Interesse? Stuur Fieke Wolters dan een privé-berichtje op LinkedIn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *