Uncategorized

Dit onderzoek laat zien dat het een meerwaarde heeft wanneer het Sociaal Domein en het Domein Werk en inkomen beter […]
Read more
Bron: Kansplus.nl Het Zorginstituut heeft in samenwerking met KansPlus onderzoek gedaan naar de ervaringen en rollen van verwanten bij de […]
Read more
Bron: https://coalitievoorinclusie.nl Afgelopen vrijdagavond 28 mei heeft een aantal ervaringsdeskundigen met een beperking de handen ineen geslagen en samen met […]
Read more
Het rekenkameronderzoek naar de toegang tot de Wmo was een onderzoek vanuit cliëntperspectief. Dit is gehouden in 2019. Onderzocht is of […]
Read more
Pretparken, festivals, dierentuinen, theaters, bioscopen, sportevents, concertzalen, musea.. ze zijn fysiek gelukkig steeds beter toegankelijk. Ook voor mensen met een […]
Read more
De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen, AMPHI, Radboudumc, MEE Gelderse Poort, Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, GGD Gelderland-Midden en GGD […]
Read more
Dit is het verslag van de Verkenning inzet Ervaringsdeskundigen in het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag. In opdracht van Zonmw […]
Read more
Politici en bestuurders vertellen graag en terecht dat Nederland een toppositie bekleedt in de ranglijstjes van landen met de beste […]
Read more
De Rekenkamer van Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en Jeugdhulp Nadrukkelijk […]
Read more
Hier kunt u het jaarverslag van het RPE downloaden. Hierin staan de activiteiten beschreven die het RPE in 2018 heeft […]
Read more