Rapportages

2016

Klik op de button om de advies te downloaden

De kracht van ervaringskennis is de bruikbaarheid. Wanneer mensen vertellen over hun ervaringen, bevatten deze verhalen tips over hoe de hulp of ondersteuning beter zou kunnen in de praktijk. Deze tips en adviezen vormen de kern van de terugkoppeling.

De thema’s die wij in 2015, 2016 en 2017 onderzochten zijn in de jaarlijkse werkconferentie met de WMO-raden, ambtenaren, cliëntenraden en cliëntenorganisaties uit de zeven regiogemeenten vastgesteld en hebben een regionaal karakter.

De opgetekende tips en adviezen worden verstuurd naar alle bovengenoemde organisaties en wijkteams. Per thema sturen we de rapportage aan en gaan we in gesprek met de relevante zorgverlenende organisaties.

Minimaal eenmaal per jaar informeren we het regionaal beleidsteam over de uitkomsten van de thema’s.

Organisaties, wijkteams en gemeenten kunnen de adviezen gebruiken als versterking en verbetering van de eigen advisering of dienstverlening.