Welkom

Klik hier voor het verslag van de laatste werkconferentie

Het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE) is al jarenlang een waardevolle bron van ervaringskennis op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Ervaringskennis is voor onze opdrachtgevers: gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en andere dienstverleners een aanvulling voor ontwikkeling en uitvoering van beleid. 

Het perspectief van de gebruiker levert belangrijke kennis en informatie op uit de dagelijkse praktijk van zorg, ondersteuning en dienstverlening in het sociale domein. Daarmee laten mensen met ervaringskennis zien wat er achter de cijfers van tabellen en grafieken zit: beléving, feitelijke ervaringen en suggesties en tips voor verbeteringen in de praktijk!

Wat ervaringskennis is, wat je er mee kunt, onze werkwijze en hoe u contact met ons kunt opnemen, leest u op deze website.

Laatste nieuws/agenda

Complexe problemen, eenvoudige toegang

Politici en bestuurders vertellen graag en terecht dat Nederland een toppositie bekleedt in de ranglijstjes…

Read More

Rekenkameronderzoek Toegang tot de Wmo en Jeugdhulp Gemeente Nijmegen

De Rekenkamer van Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot ondersteuning en zorg vanuit…

Read More